2007 06 18 – Vystymo bendrijos „ŠEIMOS PLANETA: šeimai palanki organizacija“ atstovės 2007 m. birželio 5–6 dienomis dalyvavo Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto organizuotoje 14-toje kasmetinėje „Užimtumo savaitėje 2007“

GERA IR BLOGA NAUJIENOS IŠ EUROPOS SOSTINĖS


Europos Bendrijos EQUAL iniciatyvos Vystymo bendrijos „ŠEIMOS PLANETA: šeimai palanki organizacija“ atstovės 2007 m. birželio 5–6 dienomis dalyvavo Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto organizuotoje 14-toje kasmetinėje „Užimtumo savaitėje 2007“, kuri vyko Briuselyje. Renginys suskirstytas į dvi dalis – konferenciją ir parodą. Konferencijos pagrindinė mintis – „Dirbanti Europa – daugiau ir geresnių darbo vietų sukūrimas“, skirtas specialistams, darbdaviams, darbuotojams. Užimtumo savaitės metu vykusios konferencijos ir parodos siekis – aptarti naujas užimtumo politikos tendencijas ir veiklos strategijas. Dėmesys orientuotas į naująsias priešpaskutinės ES plėtros šalis.
Renginyje dalyvavo 700 dalyvių, įvyko 20 konferencijos sesijų, pademonstruoti ir pristatyti 45 projektai.
Plenarinėje sesijoje Europos Komisijos atstovai akcentuodami būsimus pokyčius pasaulinėje darbo rinkoje,  paskleidė „gerą naujieną“- mes dar turime laiko!. „Bloga naujiena“ –  tęsiant ir palaikant dabartines užimtumo ir socialines politikas Bendrijos valstybėse narėse, iki 2020 metų, darbo jėgos kiekis Europoje sumažės 50 mln.! Šiandien tik 13 proc. universitetų absolventų, įvaldžiusių aukšto lygio gebėjimus, geba realizuoti pasaulinio verslo ir industrijos lūkesčius, teikti aukščiausios vertės paslaugas. Kitas negatyvus veiksnys – sparčiai senstanti senojo kontinento visuomenė. Kinijos ir Indijos milžiniški ekonomikos šuoliai sukelia globalų reiškinį – ofšoringą (į valstybės reguliavimo rėmus nepatenkančius vyksmus). „Kur yra darbuotojų, ten yra ir moderniausių darbo vietų!”. Paradoksalu, bet darbo jėga juda Azijos link, auga globalios varžytinės dėl žmogiškųjų talentų.
Kritikuota dabartinė Europos užimtumo ir socialinės politikos kryptis bei pabrėžtas greitų reformų būtinumas, garantuojantis darbuotojų gebėjimų tinkamumą, o tam būtina revizuoti gebėjimų sistemas. Tik darbo jėgai įgijus tinkamus gebėjimus, galimas darbuotojų persidalijimas tarp ES ir JAV. Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių komisaras V. Špidla, atsakydamas į globalizacijos iššūkius Bendrijai, apibūdino naują ES užimtumo politiką ir iniciatyvas, orientuotas į vienu metu įjungiamą darbo rinkų, organizacijų (verslo, industrijos, švietimo ir kt.) ir darbinių santykių lankstumo saugumo, užimtumo saugumo ir socialinio saugumo užtikrinimą. Europos visuomenei būtina sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų, kuo ilgiau išlaikyti darbo rinkoje senėjančią darbo jėgą, įtraukti dabarties visuomenėje menkiau integruotas socialinius sluoksnius.
Antrasis mūsų VB dalyvavimo renginyje tikslas – susipažinti su gerąja kovos su diskriminacija ES praktika ir jos pateikimo raiška, kurią numatoma paskleisti tarp Lietuvos VB bei planuojant dalyvauti 2008 metų Europos užimtumo savaitėje. Paroda organizuojama kaip mums įprastos mugės, kuriose įrengiami pristatymų stendai, skleidžiama daug sklaidos medžiagos ir produktų, demonstruojami nauji įgūdžiai (rankinis masažas, kompiuterinės programos, skirtos savęs bei įgūdžių įsivertinimui, amatai, degustuodami šalims būdingi valgiai ir gėrimai ir pan.). Lygiagrečiai vyko jau įgyvendintų ir dar tebevykdomų projektų pristatymai, gerosios patirties sklaidos aptarimai, mezgamos pažintys, diskutuojama apie įvairius požiūrius bei naujus sprendimus projektuose. Labai suprantama, kad dominavo Jungtinės Karalystės projektai, nes pvz., EQUAL programoje dirba net 174 VB. Aktyvieji lenkai vaišino ne tik pikantiška žuvimi, bet ir šaltibarščiais, vodka.
Nuoširdžiai tikimės, kad „Užimtumo savaitėje 2008” mūsų valstybė bus atstovaujama.