Ar dera studijos, darbas ir asmeninis gyvenimas?, Šiauliai Plius, p. 13 (Šiaulių rajonas, Šiaulių apskritis)

Šiaulių universiteto studentų atstovybė (ŠUSA) organizavo konferencijų “Ar dera studijos, darbas ir asmeninis gyvenimas?” Savo pozicijas apie tai išsakė Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT). Su Europos Bendrijos iniciatyvos EQUAL projekto “Šeimos planeta: šeimai palanki organizacija” gairėmis konferencijos dalyvius supažindino projekto metodininkė Renata Raukaitė. Ji pristatė jau nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus.
R. Raukaitė akcentavo, kad vaikų turintiems studentams siūloma studijuoti pagal lanksčius tvarkaraščius. Įgyvendinamo projekto dėka universitete plėtojamos nuotolinės studijos – bus sukurta ir išbandyta 10 nuotolinių studijų modulių, kurie leis didinti studijų prieinamumą lankstumą ir efektyvumą.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įkurtos dvi distancinio mokymosi klasės (24 kompiuterizuotos mokymosi ir darbo vietos), kuriose universiteto darbuotojams ir studentams suteikta galimybė nemokamai naudotis distancinių klasių paslaugomis.
Šalia distancinio mokymo klasės ŠUSA bendrabutyje įkurtas vaikų priežiūros kampelis. Svarbi šio projekto naujovė – didelio dėmesio sulaukusios projekto lėšomis antrus metus teikiamos kvalifikuotos teisinės, medicininės, psichologinės konsultacijos dėstytojams ir studentams, kurios teikiamos tiesiogiai ir nuotoliniu būdu.
Viena iš patraukliausių ir didžiausio dėmesio sulaukusių projekto naujovių – Vaikų priežiūros centro įkūrimas ŠU Socialinių mokslų fakultete. Šiame centre kasdien nuo 17 iki 21 vai. studentai ir dėstytojai gali palikti savo 3-12 metų vaikus, kurie lavinami dailės, muzikos, teatro, savęs ir aplinkos suvokimo srityse. Centre dirba trys auklėtojos moterys ir vienas auklėtojas vyras, kurį, projekto koordinačių teigimu, vaikai ypač mėgsta.
R. Raukaitė informavo, kad pasiteisino ir didelio dėmesio sulaukė eksperimentinė mobiliųjų auklių ir padėjėjų paslauga, kai universiteto darbuotojai ir studentai galėjo išsikviesti į namus auklę vaikui prižiūrėti ar namų darbų ruošai, vaikui ar neįgaliam šeimos nariui slaugyti, nesavarankiškiems artimiesiems prižiūrėti.
LSAS prezidentė Indrė Vareikytė džiaugėsi, kad šis sėkmingai įgyvendinamas projektas Šiaulių universitete yra puikus pavyzdys kitoms aukštosioms mokykloms Lietuvoje. I. Vareikytė pristatė LSAS iniciatyva šį vasarį atliktą Lietuvos studentų socialinės ir ekonominės padėties tyrimą. Konferencijos dalyviams ji pristatė LSAS poziciją dėl darbo, studijų ir asmeninio gyvenimo derinimo: “Šeima – sėkmingo asmeninio žmogaus gyvenimo pagrindas, tvirtos valstybės pamatas ir vertybė. Valstybė turi rūpintis šeimos įvaizdžiu, ypač jaunimo tarpe, skatinti ir remti šeimas.” I. Vareikytės teigimu, būtina atkreipti dėmesį į studentų šeimų gyvenimo sąlygas, lankstesnes studijų galimybes, sąlygų sudarymą motinoms studijuoti, lankstesnes darbo sąlygas.
LiJOT atstovas Šarūnas Frolenko pritarė I. Vareikytės išsakytoms mintims ir džiaugdamasis gerąja Šiaulių universiteto patirtimi kuriant palankią šeimai organizaciją pabrėžė, kad tai puikus pilotinis projektas, kurį reikia tik “instaliuoti” kituose universitetuose. Š. Frolenko apgailestavo, kad šiandien studentams nėra sukuriamos tinkamos sąlygos derinti studijas, darbą ir šeimą. Ne tik universitetai, bet ir valdžios institucijos turi atkreipti deramą dėmesį į jaunimą šiandien, ne ateityje. “Jei jaunimas – ateitis, tai valdžia tik ateityje ir pasirūpins juo”, – ironizavo LiJOT atstovas.
Šiaulių universiteto studentų atstovybės organizuota konferencija sulaukė ir studentų dėmesio. Kristina, kuri studijuoja ŠU ir augina vaiką minėjo, kad svarbiausia – šeimos palaikymas. Studentės manymu, jaunimui vis dar trūksta informacijos apie galimybę derinti studijas, darbą ir šeimą.