Atgimimas Kurklių seniūnijoje, Šilelis, p. 6

Pragyvenimo lygis kyla, bet augimas šalyje yra netolygus. Skaudžios socialinės problemos atskyrė miesto ir kaimo vietovių gyventojų pasirinkimo galimybes. Tarp kai kurių regionų egzistuoja ryškūs ekonominiai, socialiniai, išsimokslinimo sąlygų skirtumai. Kaimo žmonės patiria socialinę atskirtį, perspektyvų nebuvimą, abejingumą jų problemoms, beviltiškumo jausmą. Ne išimtis ir Kurklių miestelis, esantis Anykščių rajone.
Vykdant Europos Bendrijos iniciatyvos EQUAL projektą “Probleminių regionų atgimimas Utenos apskrityje: įsidarbinimas, partnerystė, bendruomenė” (www.spg.lt/equal), buvo nuspręsta įkurti konsultavimo-ugdymo centrus Kurkliuose, Anykščių rajone; Dusetose, Zarasų rajone; Tauragnuose ir Pakalniuose, Utenos rajone, Inturkėje, Molėtų rajone ir Didžiasalyje, Ignalinos rajone. Šie centrai padėtų telkti bendruomenę, spręsti ilgalaikių bedarbių problemas, skatinti jų iniciatyvą savoms problemoms spręsti, stiprinti motyvaciją bei norą integruotis į visuomenę.
Projektą remia Lietuvos Respublika iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Jį parengė VšĮ “Socialinės politikos grupė”, o įgyvendina kartu su partneriais: Utenos apskrities viršininko administracija, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Mykolo Riomerio universitetu ir Utenos regiono bendruomenės fondu, kurie įkūrė vystymo bendriją “ATGIMIMAS”.
Kurkliuose konsultavimo-ugdymo centras įsteigtas bibliotekoje, kuris pamažu tapo Kurklių seniūnijos ir aplinkinių kaimų gyventojams traukos objektu. Centre organizuojami interaktyvūs-moduliniai mokymai, teikiamos konsultacijos. Čia taip pat vyksta VB ATGIMIMAS veiklos seminarai, kuriuose dalyvauja Kurklių seniūnijos atstovai, miestelio bei aplinkinių vietovių gyventojai, VB ATGIMIMAS partneriai, konsultavimo-ugdymo centrų koordinatoriai, organizuojamų mokymų dalyviai, svečiai. Seminarų metu dalyviai diskutuoja apie galimybes spręsti Kurklių bendruomenės problemas. Ši susiėjimų vieta praskaidrina niūrią kasdienybės nuotaiką, suburia žmones, teikia viltį ir tikėjimą.
Vienas iš projekto uždavinių yra telkti ir stiprinti vietos bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą. Tik vieninga bendruomenė gali pasiekti bendrų tikslų, spręsti, iš pirmo žvilgsnio, atrodo, tokias neišsprendžiamas problemas kaip: bedarbystė, alkoholizmas, nusikalstamumas, menkas gyventojų užimtumas, pačių žmonių pasyvumas, migracija. Juk bendruomenė – tai žmonės, turintys bendrus interesus, susijusius su jų būties aspektais. Bendruomenė yra ten, kur tarp žmonių vyksta glaudus bendravimas, kur patiriamas bendrumo jausmas.
Kurklių seniūnijos bendruomenė ypač suaktyvėjo, kai prasidėjo kompiuterinio raštingumo mokymai, kuriuos vasario-kovo mėnesiais lankė ir sėkmingai išlaikė 21 vietos gyventojas. miestelio bei aplinkinių vietovių gyventojai, VB ATGIMIMAS partneriai, konsultavimo-ugdymo centrų koordinatoriai, organizuojamų mokymų dalyviai, svečiai. Seminarų metu dalyviai diskutuoja apie galimybes spręsti Kurklių bendruomenės problemas. Ši susiėjimų vieta praskaidrina niūrią kasdienybės nuotaiką, suburia žmones, teikia viltį ir tikėjimą.
Vienas iš projekto uždavinių yra telkti ir stiprinti vietos bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą. Tik vieninga bendruomenė gali pasiekti bendrų tikslų, spręsti, iš pirmo žvilgsnio, atrodo, tokias neišsprendžiamas problemas kaip: bedarbystė, alkoholizmas, nusikalstamumas, menkas gyventojų užimtumas, pačių žmonių pasyvumas, migracija. Juk bendruomenė – tai žmonės, turintys bendrus interesus, susijusius su jų būties aspektais. Bendruomenė yra ten, kur tarp žmonių vyksta glaudus bendravimas, kur patiriamas bendrumo jausmas.
Kurklių seniūnijos bendruomenė ypač suaktyvėjo, kai prasidėjo kompiuterinio raštingumo mokymai, kuriuos vasario-kovo mėnesiais lankė ir sėkmingai išlaikė 21 vietos gyventojas. miestelio bei aplinkinių vietovių gyventojai, VB ATGIMIMAS partneriai, konsultavimo-ugdymo centrų koordinatoriai, organizuojamų mokymų dalyviai, svečiai. Seminarų metu dalyviai diskutuoja apie galimybes spręsti Kurklių bendruomenės problemas. Ši susiėjimų vieta praskaidrina niūrią kasdienybės nuotaiką, suburia žmones, teikia viltį ir tikėjimą.
Vienas iš projekto uždavinių yra telkti ir stiprinti vietos bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą. Tik vieninga bendruomenė gali pasiekti bendrų tikslų, spręsti, iš pirmo žvilgsnio, atrodo, tokias neišsprendžiamas problemas kaip: bedarbystė, alkoholizmas, nusikalstamumas, menkas gyventojų užimtumas, pačių žmonių pasyvumas, migracija. Juk bendruomenė – tai žmonės, turintys bendrus interesus, susijusius su jų būties aspektais. Bendruomenė yra ten, kur tarp žmonių vyksta glaudus bendravimas, kur patiriamas bendrumo jausmas.
Kurklių seniūnijos bendruomenė ypač suaktyvėjo, kai prasidėjo kompiuterinio raštingumo mokymai, kuriuos vasario-kovo mėnesiais lankė ir sėkmingai išlaikė 21 vietos gyventojas. Mokymus vedė dėstytojas Rimas Steponėnas, konsultavo koordinatorė Jolita Gečienė, jie noriai padėjo visiems, norėjusiems išmokti kažko naujo. Į mokymus atėjo ir tokių žmonių, kurie nė karto nebuvo dirbę kompiuteriu, o kursuose išmoko spausdinti dokumentus, naršyti internete, naudotis elektroniniu paštu. Įgytos žinios plečia akiratį, suteikia didesnę galimybę susirasti darbą, stiprina pasitikėjimo savimi jausmą.
Konsultavimo-ugdymo centro veikla ypač yra susidomėjusios moterys, o vyrai vis dar lieka pasyvesni ir mažiau besidomintys projekto teikiamomis naujovėmis. Dauguma mokymų dalyvių, lankiusiu kompiuterinio raštingumo modulį, ir toliau registruojasi į kitus mokymus. Vietos gyventojai nuoširdžiai džiaugiasi, kad pagaliau buvo atsižvelgta į jų poreikius bei interesus, kai kurie centrą net pavadino kaimo atgimimu. Konsultavimo-ugdymo centras – tai vieta, kuri skleidžia šviesą, judina žmones, teikia jiems savirealizacijos viltį. Čia gyventojai susitinka su bendraminčiais, o palaikydami vieni kitus, supranta, kad yra ne vieni.
Projekto teikiamos galimybės gyventojams padeda susivokti, kad pats žmogus yra atsakingas už savo veiklumą, išprusimą ir savarankiškumą. Žmogus iš prigimties yra smalsus ir imlus naujovėms, todėl niekada ne vėlu mokytis. Tik aktyvi, vieninga, siekianti žinių bendruomenė gali pasiekti užsibrėžtų tikslų, gerinti gyvenimo sąlygas, plėsti pasaulėžiūrą.