Bendruomenės ir partnerių susitikime buvo pasidžiaugta pirmaisiais pasiekimais, Utenis, p. 6

Dusetų konsultavimo-ugdymo centro koordinatorė, informatikos specialistė Aldona Žiliukienė, Dusetose, Dailės galerijoje, surengė Vystymo bendrijos atgimimas partnerių susitikimą su Dusetų bendruomene.
Susitikimo metu projekto “Probleminių regionų atgimimas Utenos apskrityje: įsidarbinimas, partnerystė, bendruomenė” autorė dr. Jolanta Rimkutė įteikė pažymėjimus aktyviai lankiusiems paskaitas ir sėkmingai išlaikiusiems testą seniūnijos gyventojams. Džiugu, kad tiek daug centro lankytojų gavo pažymėjimus, nemažai jų atiteko grupės “Dusetėlė” narėms, nes moterys ne tik užsiima rankdarbiais, bet ir uoliai mokosi, lanko paskaitas. Kaip pasakė bendruomenės pirmininkas Rimas Vaitukaitis: “Amžius — ne riba, mokosi tiek jauni, tiek pagyvenę ir tai labai sveikintina”.
Projekto autorė dr.Jolanta Rimkutė labai džiaugėsi, kad konsultavimo-ugdymo centruose gyvenimas ir veikla yra akivaizdi. Besimokydami, lankydami seminarus, centro lankytojai labiau susipažino ir susidraugavo vieni su kitais. Centre vyrauja šilta, draugiška atmosfera. Lankytojai įgauna ne tik kompiuterinių įgūdžių ir psichologinių žinių, svarbiausia, jie atgauna kažkada prarastą taip svarbų žmogui – pasitikėjimą savimi, kuris yra varomoji jėga ir jo dėka pasiekiama kartais, atrodo, nerealus užsibrėžti tikslai ir užmojai.
Svarbiausia tikėti tuo, ką darai, ir kiekviena idėja gali būti įgyvendinama. Centro lankytojai mokosi vieni iš kitų, semiasi idėjų, jie iš naujo atranda save. Smagu, kad centro koordinatorė Aldona Žiliukienė daug pastangų skiria šiam centrui, moka suburti ir įtraukti bendruomenės narius į turiningą ir tikslingą veiklą. Lankytojai džiaugiasi, kad centre jie ne tik semiasi žinių, bet ir atsipalaiduoja nuo kasdieninių rūpesčių, aptaria miestelio naujienas, gvildena su bendruomene susijusius klausimus, vis labiau įsitraukia į bendruomeninį gyvenimą.
Projekto autorę dr.Jolantą Rimkutę bei administratorę Birutę Laurinėnaitę sveikino seniūnas Saulius Kėblys, Dusetų bendruomenės tarybos pirmininkas Rimas Vaitukaitis, grupės “Dusetėlė” ir bendruomenės valdybos narė Vera Brogienė, Vytautas Čypas, daugelio miestelyje rengiamų švenčių ir renginių organizatorius, bendruomenės valdybos narys, sporto klubo “Ainiai” įkūrėjas.
Projekto organizatoriams, dalyviams bei svečiams koncertavo Janinos Kaškauskienės vadovaujamas moterų ansamblis, taip pat smagu buvo klausytis mūsų mažųjų akordeonistų Viktorijos ir Mindaugo Šiukščių bei brolių Valento ir Liudviko Dicevičių nuostabaus grojimo (vadovas Juozas Švedas), fortepijonu skambinusių Lauros Lingytės ir Aistės Matiukaitės (vadovė Regina Gadliauskienė).
Po koncerto svečiai susipažino su Dusetų miesteliu, lankėsi Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje bei gimnazijos muziejuje, aplankė Šlapių kaime esantį Sakalauskų elnyną – Ievos žvėrelius, Zaduojos kaime grožėjosi Svetlanos ir Eugenijaus Raugų sodyba jos šeimininko sukurtais paveikslais.
Smagu, kad Dusetose gyvenimas nestovi vietoje. Vyrauja daug optimistiškesnės gyventojų nuotaikos. Dalis centro lankytojų, buvusių bedarbių, jau sėkmingai gavo darbą.
Mokslas, žinios, bendravimas su žmonėmis skatina dusetiškius tobulėti, siekti kilnesnių tikslų ir idėjų. Džiugu, jog bendruomenės gyventojai priėmė idėją – mokytis visą gyvenimą ir įgauti vis naujų įgūdžių. Kuo daugiau išprususi bendruomenė, tuo ji stipresnė ir veikdama vieningai pasieks užsibrėžtus tikslus.
Nuoširdžiai dėkojame VB Atgimimas projekto autorei dr.Jolantai Rimkutei, administratorei Birutei Laurinėnaitei bei visiems, įgyvendinantiems šį projektą ir prisidedantiems prie jo veiklos, kad mūsų miestelis turi konsultavimo-ugdymo centrą, kuriame lankytojai yra laukiami ir gerbiami. Tikimės, kad šis projektas dar ilgai ir sėkmingai gyvuos!
Dusetų konsultavimo-ugdymo centras lankytojų laukia kasdien nuo 16 iki 20 valandos adresu: K.Būgos g. 31A, Dusetos