Kaimo bendruomenėse, Pajūrio naujienos, p. 3

Laiviuose įvyko bendruomenių vakaronė “Subatos vakarėlis”. Vakaronėj e dalyvavo Budrių, Darbėnų, Imbarės seniūnijų bendruomenės.

Kartenos seniūnijos salėje įvyko popietė “Prarasto laiko nebūna”. Nors popietėje buvo ir jaunų žmonių, ji labiau buvo skirta vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonėms. Pirmoje oficialioje popietės dalyje garbės raštais buvo apdovanoti vyresnio amžiaus gražiai besitvarkančių sodybų šeimininkai. Buvo pagerbti ir iš kitur atvykę gyventi į Karteną žmonės, kurie tapo aktyviais saviveiklininkais ir taip įsiliejo į bendruomenės gyvenimą. Garbės raštais buvo apdovanoti ir nuolatiniai švenčių rėmėjai – ūkininkai ir pavieniai asmenys.

Renginį vedė Kretingos kultūros centro filialo vedėja Martina Žąsytienė. Popietėje dalyvavo Rūdaičių filialo vyrų trio, vadovaujamas Stasio Lukausko, grojo Kartenos kaimo kapela, susirinkusiems dainas padėjo dainuoti folklorinis ansamblis, vyko šokiai, žaidimai.
Kalniškių bendruomenė rengiasi vakaronei “Praeities skrynią pravėrus”. Vakaronės metu bus pasakojama apie išnykusius kaimus, senovę.
Renkami senoviniai daiktai, bus surengta paroda. Galvojama ir apie mažo muziejaus įkūrimą.

Pasak bendruomenės vadovės Ritos Viskontienės, jaunesnė karta mažai ką žino apie senovę, ji nepamena ir tarybinių laikų.

“Imbariecių Draugijos” bendruomenės centro vadovė Bronė Buivydienė šiandien dalyvauja bendruomenių suvažiavime Vilniuje. Be jos suvažiavime dar dalyvauja rajono vicemeras Juozas Mažeika, Marija Juškienė, Rima Galuškinienė ir Rima Vaičiulienė.

“Imbariečių draugija” dalyvavo vakaronėje Laiviuose ir rengiasi gruodžio pradžioje įvyksiančiai popietei – renka senovinus daiktus ir norėtų įkurti nedidelį muziejų.

Žvainiuose baigtas dengti pastato, kur įsikūręs “Imbariečių draugijos” bendruomenės centras, stogas.

Juodupėnų gyventojai rengiasi vakaronei “Mūsų praeitis”. Pasak Kretingos rajono kultūros centro Juodupėnų filialo vedėjos Danguolės Vaicekauskienės, toks renginys vyks pirmą kartą. Į renginį kviečiami vyresnio amžiaus žmonės, kurie susirinkusiems papasakos, kaip jaunystėje linksminosi ir kokius šokius šoko. Bus prisiminti ir senoviniai patiekalai.
Juodupėnų moterys patenkintos nedirbančioms moterims surengtais kursais pagal EQUAL projektą. Dviejose grupėse kursus baigė per dvidešimt moterų. Pasak neseniai kursus baigusios Mildos Alonderienės, kai kam jau pavyko susirasti darbo. Dabar vyksta kompiuterių kursai dirbantiems žmonėms.

Šukės gyventojai savaitgalį buvo pakviesti į ūkininkų vakaronę “Kai pilni aruodai”. Renginį vedė Petronė ir Jonis – karteniškiai Martiną Žąsytienė ir Zenonas Jurgila. Vakaronės metu seniūnas Edvardas Stalmokas padėkos raštus įteikė geriausiems ūkininkams.

Pasak vakaronės organizatorės Kretingos kultūros centro Šukės filialo vedėjos Violetos Ruikienės, vakaronės metu bendruomenė norėjo pagerbti ir ilgametę saviveiklininkę, aštuntą dešimtį einančią Angelę Šalnienę, tačiau moteris susirgo ir negalėj o atvykti į vakaronę. Buvo pagerbti auksinų vestuvių sulaukę Stasė ir Alfonsas Venckai.

Vakaronėje be šukiškių saviveiklininkų susirinkusius linksmino liaudiškos muzikos kapela iš Klaipėdos “Špilmonai”.

Vakaronę surengti padėjo bibliotekos vedėja Onutė Turauskienė. V.Ruikienė apgailestavo, kad tokiuose renginiuose dalyvauja nedaug žmonių.