Neįgalieji rengiasi integracijai į darbo rinką, Pajūrio naujienos, p. 4

Kretingos Dienos veiklos centras tęsia dalyvavimą Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL projekto “Žmonių su proto ir psichikos negalia įdarbinimas” darbo asistentų-tarpininkų mokymuose. Visomis išgalėmis rengiamės integruotis į bendrą Kretingos darbo rinką. O darbo tarpininkas būtų jungianti grandis tarp žmogaus, turinčio negalią, ir darbdavio, turinčio laisvą darbo vietą.
Dalyvavimas EQUAL projekte suteikė galimybę dar labiau išryškėti kai kurių mūsų centro lankytojų gebėjimams tiek darbinėj e veikloj e, tiek įvairiose gyvenimo situacijose. Padidėjo atsakomybė už atliktą darbą, pareigingumas, punktualumas. Per pastaruosius mėnesius centro dirbtuvėse vykę intensyvūs mokymai davė pakankamai gerų rezultatų. Birutė Slušnytė, Živilė Balčaitytė gilinasi į siuvimo mašina paslaptis, o Virginijus Bernotas jau puikiai išmoko dirbti ne tik su buitine siuvimo mašina, bet ir su pramonine 1022 klasės mašina.
Kad būtų kuo geriau pasirengta darbui ir galėtume dirbti ne tik centre, bet ir įsidarbinti kurioje nors Kretingos miesto įmonėje, Virginijus Bernotas atliko stambesnį “užsakymą” – visiems, dirbantiems Dienos veiklos centro keramikos klasėje, pasiuvo prijuostes ir rankogalius. Su šiuo “užsakymu” Virginijus susitvarkė kuo puikiausiai, savarankiškai atlikdamas visas reikalingas siuvimo operacijas.
Mes galvojame: kuo daugiau ir geriau atliksime įvairias užduotis centre, tuo labiau būsime pasiruošę dirbti bet kokioj e įmonėj e. Kretingos darbdaviai turės progą pasinaudoti naujove, įdarbindami subsidijuojamus neįgaliuosius ir nebijos mūsų įsileisti į savo įmones atlikti paprastų, nesudėtingų darbų. Norėtume, kad ir darbo kolektyvai priimtumus kaip lygiaverčius kolegas, o žengti pirmuosius žingsnius įsidarbinant, užmegzti kontaktus su darbdaviu bei su darbo kolektyvu padėtų socialinis darbuotojas – darbo tarpininkas, kuris atsakytų į iškilusius klausimus, padėtų išspręsti kylančias problemas.