Žinios – darbui ir gyvenimui, Zarasų kraštas, p. 3

Žmogus yra stiprus žinojimu ir mokėjimu žinias panaudoti savo veikloje. Jos palengvina darbą, pagerina gyvenimą. Todėl žinių siekimas – vienas iš prasmingiausių žmogaus norų ir siekių. Dusetų seniūnijos patalpose įsikūrusiame konsultavimo-ugdymo centre, kurio veiklą koordinuoja Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos informatikos mokytoja Aldona Žiliukienė, kasdien gausu lankytojų. Darbas ypač suaktyvėjo įsikūrus VB “Atgimimas” Dusetose ir vykdant […]

Kitataučiai bedarbiai labiausiai skundžiasi prasta savo lietuvių kalba

Bedarbiai tautinių mažumų atstovai Lietuvoje turi menkesnį išsilavinimą, skundžiasi prastu lietuvių kalbos mokėjimu ir nepakankamomis galimybėmis mokytis, o jų nedarbo lygis lenkia šalies vidurkį. Tai rašoma “Tautinių mažumų atstovų integracijos į darbo rinką galimybių” tyrime, kuris atliktas įgyvendinant specialų EQUAL projektą.Tyrimo dalyvių manymu, sėkmingai jų integracijai į darbo rinką labiausiai trukdo valstybinės kalbos nemokėjimas arba […]

2007 11 05 – 2007 m. lapkričio 6 d. įvyks EQUAL projekto „Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką“ ir tarptautinių bendrijų sutarties “SHARE” partnerių baigiamoji tarptautinė konferencija.

„INOVATORIŠKAS  MODELIS  ĮDARBINANT  ASMENIS  SU  KLAUSOS  NEGALIA  –  LIETUVA.PASIDALIJIMAS  PATIRTIMI  ĮDARBINANT  NEĮGALIUOSIUS – BELGIJA,  PRANCŪZIJA, ČEKIJA, ITALIJA.“      Pagal Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL bendrojo programavimo dokumento teminius prioritetus,  Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis profesinio mokymo centras nuo 2004 m.  vykdo projektą „Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką“.     Savo projektine veikla vystymo bendrija […]

2007 05 25 – Vykdant Europos bendrijos iniciatyvos EQUAL informacinę akciją „Homoseksualūs darbuotojai turi teisę būti atviri ir saugūs“, buvo siekiama, kad į Vilniaus ir Kauno miestų gatves išvažiuotų „vaivorykštės“ troleibusai su socialinės reklamos šūkiais.

J.Samuolytė: Homofobijos apraiškos ir dvigubų standartų taikymas Lietuvoje   Kiekvienoje valstybėje egzistuoja dilema – ar teisė turi atspindėti visuomenėje esamą vertybių sistemą ir moralines normas ar būti vienu žingsniu toliau pažengusi į priekį, taip skatinant pažangesnį visuomenės vystymąsi. Pastarasis variantas sudėtingesnis ir gali iššaukti nepatenkintos visuomenės daugumos atmetimo reakciją, įgyvendinant priimtas teisės normas praktikoje.   Pastarųjų […]

2007 06 18 – Vystymo bendrijos „ŠEIMOS PLANETA: šeimai palanki organizacija“ atstovės 2007 m. birželio 5–6 dienomis dalyvavo Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto organizuotoje 14-toje kasmetinėje „Užimtumo savaitėje 2007“

GERA IR BLOGA NAUJIENOS IŠ EUROPOS SOSTINĖS Europos Bendrijos EQUAL iniciatyvos Vystymo bendrijos „ŠEIMOS PLANETA: šeimai palanki organizacija“ atstovės 2007 m. birželio 5–6 dienomis dalyvavo Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto organizuotoje 14-toje kasmetinėje „Užimtumo savaitėje 2007“, kuri vyko Briuselyje. Renginys suskirstytas į dvi dalis – konferenciją ir parodą. Konferencijos pagrindinė mintis – „Dirbanti Europa […]

Darbo rinkos autsaideriams nauji metodai, Vakarų ekspresas, p. 8

Vakar Klaipėdoje pristatyti projekto “EQUAL greitkelis: vystymosi bendrija Klaipėda-Vilnius” metu atlikto išsamaus Lietuvos darbo rinkos tyrimo rezultatai. Pasak projekto koordinatoriaus, Klaipėdos darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojo Algimanto Šniepio, EQUAL – tai tarsi socialinių inovacijų laboratorija, kurioje išbandomos naujos priemonės ir metodai, skirti nedarbui mažinti. Tarp jų – ne tik profesinis konsultavimas ir […]

Skautų stovykloje kiekviena diena – šventė, Šiaulių kraštas, p. 2

Birželio 27 – liepos 5 dienomis į Lietuvos skautijos Šiaulių krašto skautų vasaros stovyklą “Avilys” Pašvinio paežerėje (Bubių seniūnija, Šiaulių rajonas) susirinko apie pusketvirto šimto skautų. Prieš keletą mėnesių Valstybinei jaunimo reikalų tarybai šiauliečių rašytas projektas susilaukė dėmesio, iš dalies šios institucijos buvo finansuotas.Šiaulių bei Tauragės ir Kauno apskričių skautai (projekto partneriai) visą pavasarį domėjosi […]

Kaimo bendruomenėse, Pajūrio naujienos, p. 3

Laiviuose įvyko bendruomenių vakaronė “Subatos vakarėlis”. Vakaronėj e dalyvavo Budrių, Darbėnų, Imbarės seniūnijų bendruomenės. Kartenos seniūnijos salėje įvyko popietė “Prarasto laiko nebūna”. Nors popietėje buvo ir jaunų žmonių, ji labiau buvo skirta vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonėms. Pirmoje oficialioje popietės dalyje garbės raštais buvo apdovanoti vyresnio amžiaus gražiai besitvarkančių sodybų šeimininkai. Buvo pagerbti ir iš […]

2007 03 06 – Kvietimas Nr. EQUAL/2007/1 Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL papildomai paramai gauti įgyvendinti trečiąjį etapą

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Paramos fondu Europos socialinio fondo agentūra (toliau vadinama – Agentūra) kviečia teikti paraiškas Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL (toliau vadinama – EQUAL) paramai gauti pagal Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL programos 2004-2006 metų poveikio politikai ir praktikai strategiją (toliau vadinama – Poveikio politikai ir praktikai strategija), kuriai 2006 […]

Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL finansinei paramai gauti iki paraiškų pateikimo galutinio termino (2004 m. liepos mėn. 16 d. 16.00 val.) pateikta 130 paraiškų.

2004-09-24 Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL finansinei paramai gauti iki paraiškų pateikimo galutinio termino (2004 m. liepos mėn. 16 d. 16.00 val.) pateikta 130 paraiškų. Iki paraiškų pateikimo galutinio termino (2004 m. liepos mėn. 16 d. 16.00 val.) Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL finansinei paramai gauti buvo pateikta 130 paraiškų. Nei viena paraiška nebuvo pateikta pavėluotai (t.y. […]