Skautų stovykloje kiekviena diena – šventė, Šiaulių kraštas, p. 2

Birželio 27 – liepos 5 dienomis į Lietuvos skautijos Šiaulių krašto skautų vasaros stovyklą “Avilys” Pašvinio paežerėje (Bubių seniūnija, Šiaulių rajonas) susirinko apie pusketvirto šimto skautų. Prieš keletą mėnesių Valstybinei jaunimo reikalų tarybai šiauliečių rašytas projektas susilaukė dėmesio, iš dalies šios institucijos buvo finansuotas.
Šiaulių bei Tauragės ir Kauno apskričių skautai (projekto partneriai) visą pavasarį domėjosi kalendorinėmis šventėmis, senosiomis tradicijomis bei šiuolaikinėmis jų transformacijomis, vėliau, stovykloje, šias žinias pritaikė ir naujai išgyveno. Projekto partneriai, rėmę patalpomis, organizacine technika — tai Šiaulių jaunimo darbo centras, asociacija “Baltų centras”, Šiaulių vaikų globos namai.
Stovykla įsikūrė Kurtuvėnų regioniniame parke, todėl medienos ir virvių parūpino Kurtuvėnų girininkija. Žalos saugomam miškui nepadaryta. “Miesto vaikui stovykloje tenka gaminti maistą dešimčiai savo draugų, rūpintis, kad neužgestų laužas, budėti po keletą valandų naktį – jaustis atsakingam už kitų gerovę”, – patirtimi dalijasi Šiaulių tunto tuntininkė Asta Jogminienė.
Šiemet visą savaitę gyventa pagal kalendorines šventes – Kūčias, Kalėdas, Užgavėnes, Kazimierines, Velykas, Kupolines, Ilges, — pagal jų krikščionišką ir pagonišką dermę.
Laimingos vaikystės akimirkų patyrė ir per dešimt stovyklavusių Šiaulių vaikų globos namų auklėtinių, “Aušros” (Gegužių vidurinė mokykla) bei “Ringu-vos” (Drąsučių mokykla, Šiaulių rajonas) draugovių skautai. Lietuvos skautija rūpinasi socialinės atskirties mažinimu, tad Perkūno (Šiaulių tuntas) draugovė į stovyklą pasikvietė projekto “Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrija” (LiJOT) dalyvius.