Žinios – darbui ir gyvenimui, Zarasų kraštas, p. 3

Žmogus yra stiprus žinojimu ir mokėjimu žinias panaudoti savo veikloje. Jos palengvina darbą, pagerina gyvenimą. Todėl žinių siekimas – vienas iš prasmingiausių žmogaus norų ir siekių.
Dusetų seniūnijos patalpose įsikūrusiame konsultavimo-ugdymo centre, kurio veiklą koordinuoja Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos informatikos mokytoja Aldona Žiliukienė, kasdien gausu lankytojų. Darbas ypač suaktyvėjo įsikūrus VB “Atgimimas” Dusetose ir vykdant projektą “Probleminių regionų atgimimas Utenos apskrityje: įsidarbinimas, partnerystė bendruomenėje”. Tai projektas, kurį remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga, vadovaujantis partneris – VšĮ “Socialinės politikos grupė”, kuriai vadovauja direktorė dr. Jolanta Rimkutė. Būtent VšĮ “Socialinės politikos grupė”, glaudžiai bendradarbiaudama su Utenos apskrities viršininko administracija ir Utenos regiono bendruomenės fondu, Utenos apskrityje 2006 m. įsteigė net šešis mokymo-ugdymo centrus. Didžiasalyje, Dusetose, Inturkėje, Kurkliuose, Pakalniuose ir Tauragnuose visus metus vyko mokymai ir individualios konsultacijos pagal daugiau kaip dešimtį mokymo modulių. Mokymo rezultatai akivaizdūs – jau 2006 m. įsidarbino probleminių Utenos apskrities regionų 37 gyventojai, konsultavimo-ugdymo centruose gavę darbui reikiamų žinių.
Šiais metais Dusetų konsultavimo-ugdymo centre vyko mokymai pagal tokius mokymo modulius: kompiuterinio raštingumo pagrindai; motyvacijos skatinimas; profesinis orientavimas. Užsiėmimus lankė beveik 50 Dusetų miesto, Užtiltės, Padustėlio ir kitų kaimų gyventojų. Kompiuterinio raštingumo lankytojus mokė centro koordinatorė mokytoja A. Žiliukienė, o profesinio orientavimo bei motyvacijos skatinimo klausimais paskaitas skaitė ir individualias konsultacijas vedė Utenos kolegijos dėstytojos Zita Mackevičienė ir Elona Berniūnienė.
Balandžiui įpusėjus Dusetų dailės galerijoje įvyko neįprastas renginys – pažymėjimų įteikimas sėkmingai baigusiems mokslą konsultavimo-ugdymo centre. Į šventę atvyko projekto autorė dr. Jolanta Rimkutė ir projekto administratorė Birutė Laurinėnaitė iš Vilniaus bei visų penkių Utenos apskrities konsultavimo-ugdymo centrų koordinatoriai, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys ir Dusetų bendruomenės tarybos pirmininkas Rimas Vaitukaitis, nemažai svečių. Konsultavimo-ugdymo centro koordinatorė mokytoja A. Žiliukienė pasidžiaugė, kad darbas centre vyko gana sėkmingai, todėl šiandien beveik visi užsiėmimų lankytojai (41 iš 49) gaus mokslo baigimo pažymėjimus. Pagyrimo vertos Ramunė Lapinskienė, Lidija Lingienė, Jolita Gudelytė, Daiva Stasiškienė, Birutė Girčienė ir dar keletas kitų, kurios lankė užsiėmimus ir sėkmingai išlaikė baigiamuosius testus visų trijų šiais metais vykdytų mokymo modulių, taigi gavo po du ar net po tris pažymėjimus.
Projekto autorė dr. J. Rimkutė sveikino mokymus užbaigusius centro lankytojus, linkėjo sėkmės įgytas žinias produktyviai panaudojant darbe ar, jei šiuo metu darbo neturi, įsidarbinant. Savo ruožtu Dusetų seniūnas S. Kėblys sveikino projekto autorę dr. J. Rimkutę ir projekto administratorę B. Laurinėnaitę, dėkojo centro darbo koordinatorei A. Žiliukienci už nuoširdų darbą su lankytojais. Viešnios iš Vilniaus apdovanotos knygomis “Zarasai laiko vilnyse” bei dusetiškės Leokadijos Malcienės knygomis “Dusetos” ir “Dusetiškiai”.
Projekto organizatoriams, dalyviams ir svečiams koncertavo Dusetų kultūros namų moterų ansamblis, vadovaujamas Janinos Kaškauskicnės, grojo Dusetų meno mokyklos jaunieji akordeonistai broliai Valentas ir Liudvikas Dicevičiai bei Viktorija ir Mindaugas Šiukščiai (vadovas Juozas Švedas).
Gražiai pabendravusios su dusetiškiais Dailės galerijoje, viešnios panoro aplankyti įdomesnes Dusetų ir jų apylinkių vietas. Vadovaujamos mokytojos A. Žiliukienės jos apsilankė Kazimiero Būgos gimnazijoje bei gimnazijos istoriniame muziejuje, Šlapių kaime aplankė Sakalauskų elnyną, o Zaduojos kaime – dailininkų Svetlanos ir Eugenijaus Raugų sodybą, gėrėjosi jų puikiais paveikslais.
“Gražios Dusetos, geri, darbštūs ir dvasingi žmonės čia gyvena”, – tvirtino viešnios, išvykdamos atgal į sostinę.